Kontakt

sbujacic@math.uniri.hr
+385 51 584 654
kabinet: O-325, Kampus Trsat, Zgrada sveučilišnih odjela, 3. kat

Fakultet za matematiku,
Sveučilište u Rijeci,
Radmile Matejčić 2
51000 Rijeka, Hrvatska